Den här kampanjen är för närvarande i planeringsstadie och har fortfarande lång väg kvar innan det är redo. Det jag för närvarande jobbar på är att bygga upp en egen värld från grunden.

All information om regelsystemet jag ämnar använda finns här: www.openlegendrpg.com

Project Rebirth